Hotel Restauracja Chata Karczowiska

Karczowiska 4
59-307 Karczowiska (gmina Lubin)

obiekt przy drodze krajowej 323 trasa Lubin - Legnica
(w bezpośrednim sąsiedztwie drogi S3)

tel. +48 (76) 844 90 20
tel. kom. 600 373 887


e-mail: info@karczowiska.pl

Nazwa banku  i nr konta
Hotelu-Restauracji "Chata Karczowiska"


Santander Bank Polska S.A.
38 1090 1708 0000 0000 6902 0318

Pełna nazwa firmy
"Chata Karczowiska" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Mysłakowicach, ul. Górska 1, 58-533 Mysłakowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 382363, NIP 611-22-90-928

​ ​​